en-USfa-IR

قوانین

برای دیدن ویدیو های آموزشی اینجا کلیک کنید یا مطالب پایین را مطالعه کنید:

  1. در هر نوبت هر بازیکن باید با رد کردن یک توپ از بین دو توپ دیگر بازی کنند(با توجه به قوانین)تا در یک موقعیت مطلوب توپ را در هدف قرار دهند. بازیکن تا موقعی که خطا نکرده باشد یا توپ را به خارج از زمین (پشت دروازه)نزده باشد    می تواند ادامه دهد.
  2. در صورتی که توپی از بین دو توپ دیگر نگذرد و یا به یکی از دو توپ دیگر برخورد کند خطا گرفته می شود و نوبت بازیکن تمام می شود.
  3. بازیکن ها می توانند از دیوار ها همانند بازی بیلیارد استفاده کنند(بجز دیوار پشت دروازه).
  4. بازیکن نمی تواند دوبار متوالی از یک توپ استفاده کند.
  5. برای پذیرفتن گل، تمام توپ باید از خط دروازه بگذرد.

راهنمایی ها

  • اگر روی حالت time limit بازی می کنید بهتر است در شرایط پیچیده خطا انجام دهید تا زمان را از دست ندهید.
  • شما می توانید تی با اولین ضربه به گل برسید . اگرچه هنگامی که فاصله از دروازه بیشتر می شود شما هم باید بر دقت خود بی افزایید.