en-USfa-IR

سه توپ را دریافت کنید

 

درباره سه توپ

نوستالژی دوران کودکی!
معمولا زنگ های تفریح مدرسه ۳ تا تکه کاغذ را مچاله می کردیم به عنوان ۳ تا توپ روی یک طرف نیمکت می ریختیم و طرف دیگر نیمکت ۲ تا پاک کن یا تراش می شدند تیرک های دروازه، هدف این بود که ۳ تا توپ را به این صورت که هربار یک توپ از بین ۲ تا توپ دیگر رد شود به دروازه نزدیک کنیم و در نهایت یکی را وارد دروازه کنیم.
خوبی این بازی این بود که همه جا می شد بازی کرد؛ روی فرش، روی نیمکت، روی آسفالت و از امروز روی گوشی و تبلت با داشتن امکاناتی مانند نگه داشتن آمار و زمان بازی و همچنین به صورت انفرادی و یا به همراه دوستان در یک لیگ با درجه سختی های متفاوت.

معرفی شده در

ترنجی